Studimi mbi Vlerësimin e Potencialeve të Energjive të Rinovueshme në Shqipëri

Studimi “Vlerësimi i Potencialeve të Energjive të Rinovueshme në Shqipëri” është kryer nga Co – PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të projektit “Energjitë e Qëndrueshme për Shqipërinë” i financuar nga Cord-aid. Përgjatë hartimit dhe kryerjes së këtij studimi kanë dhënë asistencën e tyre mjaft ekspert të fushës. Ky sudim reflekton një pikpamje shkencore të potencialeve energjitke të Republikës së Shqipërisë kryesisht me fokus në energjitë e rinovueshme.

Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Share this Post