Manuali Teknik: Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri

Ju mund të shkarkoni manualin e plotë këtu.

Share this Post